Möte och information

Klubbens styrelse 2011

Whippet Race – Halmstads styrelse för 2011 valdes på årsmötet som ägde rum den 5 februari: Ordförande: Viveka Hedbjörk Kassör: Kjell Kings Sekreterare: Torsten Axelsson Ordinarie ledamot: Christina Sjöberg Lagerström Ordinarie ledamot: Annette Schöldsten Suppleant: Marianne Andersson Suppleant: Vakant Tävlingsanmälare: Inga-Lill Axelsson Ordinarie ledamot till HS: Christina Sjöberg Lagerström Personlig suppleant till HS: Torsten Axelsson Revisor: Stefan …