Home » Avgifter 2017

Avgifter 2017

Medlemsavgift (M): 250 kr
Familjemedlem (F): 100 kr
Stödmedlem (S): 100 kr
Licensavgift (L): 75 kr per licens/hund
Medlemsavgifter och licensavgifter överförs till klubbens bankkonto på Handelsbanken, Skövde.

Mottagare: Whippet Race Halmstad (David Lindblom)
Clearingnummer: 6667
Kontonummer: 727829718

Observera att ni har 14 tecken för att specificera er överföring.
Exempel: David Lindblom överför 475 kr – han skriver M1 F1 L2 DaLin. Det går också bra att skriva ert namn.