• facebook

Styrelsen 2018

Ordförande: Jonas Leihed
Sekreterare: Claes Trulsson
Kassör: David Lindblom
Ledamot: Mikael Axelsson
Suppleant: Tobias Axelsson
Tävlingsanmälare: Anneli Schröder
Representant till HS: Jonas Leihed
Suppleant till HS: Claes Trulsson
Revisor: Johan Agerblom
Webbansvarig: Jinny Balogh (jinnybalogh@gmail.com)
Informationsansvarig: Torsten Axelsson och Inga-Lill Axelsson (kennelaxrace@gmail.com)