Home » Styrelsen 2017

Styrelsen 2017

Ordförande: Jonas Leihed
Sekreterare: Claes Trulsson
Kassör: David Lindblom
Ledamot: Mikael Axelsson
Suppleant: Tobias Axelsson
Tävlingsanmälare: Anneli Schröder och som reserv Inga-Lill Axelsson
Ordinarie ledamot i HS: Jonas Leihed
Personlig suppleant i HS: Torsten Axelsson
Revisor: Johan Agerblom
Webbansvarig: Jinny Balogh (jinnybalogh@gmail.com)
Informationsansvarig: Torsten Axelsson och Inga-Lill Axelsson (kennelaxrace@gmail.com)