Möte och information

Medlemsmöte 25 april

I samband med träningen den 25 april, annandag påsk, är det medlemsmöte för alla medlemmar i Whippet Race – Halmstad. Tanken är att vi först genomför en vanlig träning och därefter ett medlemsmöte som naturligtvis bland annat kommer att handla om den kommande tävlingen som äger rum den 15 maj. Vi avrundar frampå eftermiddagen med lite …

Möte och information

Klubbens styrelse 2011

Whippet Race – Halmstads styrelse för 2011 valdes på årsmötet som ägde rum den 5 februari: Ordförande: Viveka Hedbjörk Kassör: Kjell Kings Sekreterare: Torsten Axelsson Ordinarie ledamot: Christina Sjöberg Lagerström Ordinarie ledamot: Annette Schöldsten Suppleant: Marianne Andersson Suppleant: Vakant Tävlingsanmälare: Inga-Lill Axelsson Ordinarie ledamot till HS: Christina Sjöberg Lagerström Personlig suppleant till HS: Torsten Axelsson Revisor: Stefan …