• 7/5 Halmstad könsdelad (utan semifinaler)
  • 14/5 Karlstad könsdelad (utan semifinaler)
  • 21/5 Västerås (utan semifinaler)
  • 4/6 Kalmar könsdelad (utan semifinaler)
  • 11/6 Södertälje (med semifinaler)
  • 2/7 Norrköping (med semifinaler)
  • 16/7 Kalmar (utan semifinaler)
  • 13-14/8 Södertälje SM
  • 27/8 Norrköping könsdelad (utan semifinaler)
  • 17/9 Karlstad könsdelad (utan semifinaler)
  • 24/9 Halmstad Derby (med semifinaler)