Vid årsmötet valdes följande personer till styrelsen för 2012:

  • Ordförande: Viveka Hedbjörk (omval på ett år)
  • Sekreterare: Torsten Axelsson (omval på två år)
  • Ledamot: Christina Sjöberg Lagerström (ett år kvar) och Jonas Leihed (nyval på två år)
  • Suppleant: Marianne Andersson (ett år kvar) och Pär Ek (nyval på två år)
  • Kassör: Kjell Kings (ett år kvar)
  • Revisor: Stefan Ivarsson (omval)
  • Valberedning: Mia Kristoffersson och David Lindblom
  • Tävlingsanmälare: Inga-Lill Axelsson
  • Representant i HSChristina Sjöberg Lagerström
  • Suppleant i HSTorsten Axelsson

Torsten, Pär, Christina och David kommer att åka på whippet race årsmöte i Ödeshög den 10 mars.