Nu är det dags att betala medlemsavgift och licensavgift för år 2018. Se sidan Avgifter för information om hur du skall göra.