Medlemsavgift (M): 250 kr
Familjemedlem (F): 100 kr
Stödmedlem (S): 100 kr
Licensavgift (L): 75 kr per licens/hund
Medlemsavgifter och licensavgifter överförs till klubbens bankkonto på Handelsbanken, Skövde eller via Swish. Licensavgiften gäller hundar som har tagit licens 2022 och tidigare.

Mottagare: Whippet Race Halmstad (Anna Starck Trulsson)
Clearingnummer: 6748
Kontonummer: 282 957 561

Skriv ditt för- och efternamn som meddelande på inbetalningen.