Lördagen den 4 februari höll Halmstad Whippet Race sitt årsmöte. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar delades klubbmästerskapsplaketterna ut (ettan fick även förvalta klubbens fina vandringspris).

  1. Wheezy Wind’s Hembra, ägare Mia Kristoffersson
  2. Oakshaw Man Behind The Mask, ägare Lotta Haller och David Lindblom
  3. Wheezy Wind’s Hierra Nina, ägare Christina och Håkan Lagerström

Dessutom delades diplom ut till de fem hundar som klarat av sina licenser under 2011:

  • AxRace’s Bull Fighter, ägare Inga-Lill och Torsten Axelsson
  • Sommarhagens Moulin Rouge, ägare Jeanette Sällström
  • Tre Hjärtans Guld, ägare Inga-Lill och Torsten Axelsson
  • Tuulikellon Derraco, ägare Anne Huhtalo
  • Wikellis Good Luck Charm, ägare Lena Kvist

Grattis till alla! Nu laddar vi inför kommande träffar med träning och sedermera tävlingar.

P.S. Våra tävlingar i år blir den 26 maj och 1 september. D.S.