Medlemsavgifter direkt till klubbens bankkonto i fortsättningen!

Eftersom bankgirot höjt sina avgifter gentemot bankerna och dessa i sin tur höjer gentemot oss har vi beslutat att stänga klubbens bankgironummer! Det innebär att när du betalar in medlems- och licensavgifter ska detta i fortsättningen göras via en överföring direkt till vårt bankkonto i Danske Bank. Du för således över dina pengar till kontot med nummer: 1384 – 01 – 44 949 (Whippet Race Halmstad).

På en överföring kan man tyvärr inte skriva in särskilt mycket text. Det är därför väldigt viktigt att du i samband med överföringen skickar ett e-brev till kassören och berättar vad som inryms i dina inbetalda pengar (hundens/hundarnas namn i synnerhet). Skicka e-brevet till: kjell.kings@kingsatco.se.

Avgifter för 2013

  • Huvudmedlem 225 kr (varav 25 kr går till huvudstyrelsen)
  • Familjemedlem 100 kr (5 kr till huvudstyrelsen)
  • Stödmedlem 100 kr
  • Licenshund 75 kr(oavkortat till huvudstyrelsen)>

Din medlemsavgift och eventuell licensavgift bör vara klubben tillhanda senast veckan innan årsmötet den 2 februari 2013.

/Kassören