Whippet Race – Halmstads styrelse för 2011 valdes på årsmötet som ägde rum den 5 februari:

 • Ordförande: Viveka Hedbjörk
 • Kassör: Kjell Kings
 • Sekreterare: Torsten Axelsson
 • Ordinarie ledamot: Christina Sjöberg Lagerström
 • Ordinarie ledamot: Annette Schöldsten
 • Suppleant: Marianne Andersson
 • Suppleant: Vakant
 • Tävlingsanmälare: Inga-Lill Axelsson
 • Ordinarie ledamot till HS: Christina Sjöberg Lagerström
 • Personlig suppleant till HS: Torsten Axelsson
 • Revisor: Stefan Ivarsson
 • Valberedning: Pär Ek och Mia Kristoffersson