Home » Möte » Kallelse till årsmötet 2017

Kallelse till årsmötet 2017

Datum och tid: Lördagen den 4 februari 2017, klockan 11.00
Plats: Hallands Kennelklubbs klubbhus (ligger vid Falkenbergs Brukshundklubb, se vägbeskrivning längre ner på sidan)

 

Dagordning:

 • § 1 Mötets öppnande.
 • § 2 Val av ordförande för årsmötet.
 • § 3 Val av sekreterare för årsmötet.
 • § 4 Godkännande av dagordningen.
 • § 5 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 • § 6 Val av styrelse för år 2017. (Har varit) – (Föreslås)
  • a) Val av ordförande för 1 år. (Torsten Axelsson) (Jonas Leihed)
  • b) Val av kassör för 2 år (David Lindblom) (omval)
  • c) Val av ledamot för 2 år (Tobias Axelsson) (omval)
 • § 7 Val av tävlingsanmälare. (Nilla Eknell) (Annelie Schröder)
 • § 8 Val av representant till HS (Torsten Axelsson) (Jonas Leihed)
 • § 9 Val av suppleant till HS (Jonas Leihed) Torsten Axelsson)
 • § 10 Val av revisor (Johan Agerblom) (omval)
 • § 11 Val av person att teckna klubbens konto (David Lindblom) (omval)
 • § 12 Val av 2 pers att inneha klubbens kontokort (Torsten & Jonas) (Torsten & Jonas)
 • § 13 Val av bloggansvarrig (Jinny Balogh) (omval)
 • § 14 Kassarapport.
 • § 15 Revisorns rapport.
 • § 16 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • § 17 Fastställande av medlemsavgiften för år 2018.
 • § 18 Tävlingsdagar år 2017
 • § 19 Förslag till eventuella motioner inför Whippet Race årsmöte?
 • § 20 Whippet Race årsmöte ? mars 2017, vem åker?
 • § 21 2016 års Licenstagare
 • § 22 2016 års Klubbmästare.
 • § 23 Träningsprogram 2017
 • § 24 Eventuellt arbete med banan, byggnaderna och annan utrustning
 • § 25 Övriga frågor.
 • § 26 Mötet avslutas.

 

Viktigt

Ring till Inga-Lill/Torsten 035- 44 440, 0763-244615 eller maila, pm, kennelaxrace@gmail.com och tala om ifall ni kommer eller ej. Senast 31/1 så vore vi tacksamma. Välkomna!

 

Vägbeskrivning

Från Göteborg
Sväng av på trafikplats 50 från E6/E20. Efter avfarten sväng vänster mot Falkenberg i rondellen, väg 150.
Efter ca 3 kilometer kommer Carlsbergs Bryggeri på höger sida och Arla på vänster sida. Sväng vänster direkt efter Arla mot Skrea. Kör ca 1,5 kilometer så ligger Brukshundklubben på höger sida.

Från Malmö
Sväng av på trafikplats 50 från E6/E20. Efter avfarten sväng vänster mot Falkenberg, väg 150. Fortsätt genom rondellen efter motorvägen.
Efter ca 3 kilometer kommer Carlsbergs Bryggeri på höger sida och Arla på vänster sida. Sväng vänster direkt efter Arla mot Skrea. Kör ca 1,5 kilometer så ligger Brukshundklubben på höger sida.

Välkommen!

 

GPS

GWS 84
Lat: N 56° 53′ 26″
Long: E 12° 33′ 4″

RT90
X = 6311825
Y = 1301716

Decimal
56.8906
12.5513

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *